Fairfax luftrenser, støvsuger, miljømaskin, vannsuger, gulvvasker, tepperenser
Fairfax luftrenser, støvsuger, miljømaskin, vannsuger, gulvvasker, tepperenser
Barn tvinges til sykdom
Tusener av skolepulter står tomme rundt i Norge hver eneste dag fordi barna er blitt syke av å gå på skolen.

De har fått astma, forkjølelse eller luftveislidelser.

Når de er på skolen er konsentrasjonen på bunn. Ikke fordi de har så mye annet å tenke på, men fordi luften de er tvunget til å puste i - sløver hjernen.

Vi kommanderer barna våre til å sitte minst 9 år på skolebenken. Samtidig tvinger vi dem til å bli syke, sier fylkeslegen i Vest-Agder som har deltatt i Helsedirektoratets kartlegging av inneklima i Norge.

Ventilasjon i klasserom er oftest mangelvare, eller i beste fall svært dårlig.

Selv om byggematerialer i klasserom avgir helseskadelige, allergifremkallende og giftige gasser, kuttes renholdsbudsjettene.

Resultatet er at antall barn med astma, allergier og luftveislidelser er mer enn tredoblet de siste 30 årene.

Vi tvinger barna våre inn i et inneklima som ingen voksen ville akseptert. En hvilken som helst industriarbeider, bankfunksjonær eller direktør ville gått hjem umiddelbart om luften på arbeidsplassen var slik den daglig er i norske klasserom og barnehager.
Skolen er en dyrehage
Det er mer dyrehårsallergener i et klasserom - enn i hjem uten husdyr. Dette viser en undersøkelse Allergiforskningsgruppen ved Universitet i Bergen har foretatt. De har gjennomført en undersøkelse av hvilke allergener barn kan utsettes for i skolemiljøet.

Støvprøver fra skoler ble analysert for ni forskjellige allergenkilder; katt, hund, midd, muggsopp, pollen fra bjørk, or og timotei og fødemidlene egg og fisk.

I en undersøkelse av 40 klasserom ble allergifremkallende stoffer fra katt og hund påvist i alle støvprøvene. Det er barn i hjem med kjæledyr som trekker med seg allergenene fra sine hjem og inn i skolen.

Dette vektlegger betydningen av et grundig renhold i skolene for å redusere barnas eksponering for disse allergenene, konkluderer forskningsgruppen i en redegjørelse for sine undersøkelser i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.