Placeholder image
Placeholder image


Tusener av skolepulter står tomme rundt i Norge hver eneste dag fordi barna er blitt syke av å gå på skolen.

De har fått astma, forkjølelse eller luftveislidelser.

Når de er på skolen er konsentrasjonen på bunn. Ikke fordi de har så mye annet å tenke på, men fordi luften de er tvunget til å puste i - sløver hjernen.

Vi kommanderer barna våre til å sitte minst 9 år på skolebenken. Samtidig tvinger vi dem til å bli syke, sier en forskningsgruppe som har deltatt i Helsedirektoratets kartlegging av inneklima i Norge.

Ventilasjon i klasserom er oftest mangelvare, eller i beste fall svært dårlig.

Selv om byggematerialer i klasserom avgir helseskadelige, allergifremkallende og giftige gasser, kuttes renholdsbudsjettene.

Resultatet er at antall barn med astma, allergier og luftveislidelser er mer enn firedoblet de siste 50-60 årene.

Vi tvinger barna våre inn i et inneklima som ingen voksen ville akseptert. En hvilken som helst industriarbeider, bankfunksjonær eller direktør ville gått hjem umiddelbart om luften på arbeidsplassen var slik den daglig er i norske klasserom og barnehager.


Skolen er en dyrehage.
Det er mer dyrehårsallergener i et klasserom - enn i hjem uten husdyr. Dette viser en undersøkelse Allergiforskningsgruppen ved Universitet i Bergen har foretatt. De har gjennomført en undersøkelse av hvilke allergener barn kan utsettes for i skolemiljøet.

Støvprøver fra skoler ble analysert for ni forskjellige allergenkilder; katt, hund, midd, muggsopp, pollen fra bjørk, or og timotei og fødemidlene egg og fisk.

I en undersøkelse av 40 klasserom ble allergifremkallende stoffer fra katt og hund påvist i alle støvprøvene. Det er barn i hjem med kjæledyr som trekker med seg allergenene fra sine hjem og inn i skolen.

Dette vektlegger betydningen av et grundig renhold i skolene for å redusere barnas eksponering for disse allergenene, konkluderer forskningsgruppen i en redegjørelse for sine undersøkelser i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.


Placeholder image
Placeholder image