Fairfax luftrenser, støvsuger, miljømaskin, vannsuger, gulvvasker, tepperenser
Fairfax luftrenser, støvsuger, miljømaskin, vannsuger, gulvvasker, tepperenser
Garantier
Fairfaxgarantien er en todelt garanti, en separat garanti på motor og en separat garanti på deler og utstyr.
Motorgaranti
Fairfaxmaskinen leveres til privatkunder med tilnærmelsesvis "Evighetsgaranti" på motor etter følgende bestemmelser:
Inntil 5 år fra leveringsdato
Dersom feil oppstår ved normal bruk i en periode på 5 år regnet fra leveringsdato, garanterer importør å reparere, eller hvis nødvendig, erstatte motor til Fairfaxmaskinen.
(¹) (²)
Etter 5 år fra leveringsdato
Dersom feil oppstår etter 5 år regnet fra leveringsdato, garanterer importør å reparere, eller hvis nødvendig, erstatte motor for en egenandel som ikke skal overstige $ 200,00.
(¹) (²)

Årsaken til at gebyret er oppgitt i dollar, er fordi motorgarantien gis i samarbeid med Fairfaxfabrikken i USA. Gebyret vil bli omregnet til norske kroner ut fra den til enhver tid gjeldende dollarkurs.
Deler til Fairfaxmaskinen
Importør garanterer å utbedre eventuelle fabrikkasjonsfeil feil på deler og utstyr til Fairfaxmaskinen i en periode på 5 år iht. kjøpslovens bestemmelser. For å få reparert eller erstattet ødelagte deler eller utstyr, må kunden sende ødelagt materiell til importør.
(¹) (²)
Note 1:
Frakt- eller portokostnader ved forsendelse av motor eller annet utstyr til importør for reparasjon eller erstatning, dekkes av kunden.
Note 2:
Garantiene gjelder ikke:
- Feil som følge av å ikke følge instrukser angitt i bruksanvisningen.
- Feilaktig, skjødesløs eller ukyndig bruk.
- Modifiseringer, inngrep eller justeringer utført av ikke autorisert person.
- At Fairfaxmaskinen brukes uten originale Fairfaxposer og Fairfaxfiltere.
- Erstatning av eventuelle bortkommende deler eller utstyr.
- Normale slitasjedeler som: munnstykker, støvslange, drivrem, etc.
- Force Majeure-situasjoner.
- Ved videresalg til tredjemann.
- For maskiner som er solgt til industriell rengjøring.