Fairfax luftrenser, støvsuger, miljømaskin, vannsuger, gulvvasker, tepperenser
Fairfax luftrenser, støvsuger, miljømaskin, vannsuger, gulvvasker, tepperenser
Testrapporter
Fairfaxmaskinens egenskaper til å rense luften for helseskadelige partikler, bakterier, virus, lukt og helseskadelige gasser er utført av SINTEF i Oslo og Nelson Laboratories Inc. Salt Lake City, Utah, USA.