Placeholder image
Placeholder image
Fairfaxgarantien:
Fairfaxgarantien er en todelt garanti - en separat garanti på motor og en separat garanti på deler og utstyr.


Motorgaranti:
Fairfaxmaskinen leveres til privatkunder med tilnærmelsesvis "Evighetsgaranti" på motor etter følgende bestemmelser nedenfor:


Inntil 5 år fra leveringsdato:
Dersom feil oppstår ved normal bruk i en periode på 5 år regnet fra leveringsdato, garanterer importør å reparere, eller hvis nødvendig, erstatte motor til Fairfaxmaskinen.
(¹) (²)


Etter 5 år fra leveringsdato:
Dersom feil oppstår etter 5 år regnet fra leveringsdato, garanterer importør å reparere, eller hvis nødvendig, erstatte motor for en egenandel som ikke skal overstige $ 200,00.
(¹) (²)

Årsaken til at gebyret er oppgitt i dollar, er fordi motorgarantien gis i samarbeid med Fairfaxfabrikken i USA. Gebyret vil bli omregnet til norske kroner ut fra den til enhver tid gjeldende dollarkurs.


Deler til Fairfaxmaskinen:
Importør garanterer å utbedre eventuelle fabrikkasjonsfeil feil på deler og utstyr til Fairfaxmaskinen i en periode på 5 år iht. kjøpslovens bestemmelser. For å få reparert eller erstattet ødelagte deler eller utstyr, må kunden sende ødelagt materiell til importør.
(¹) (²)


Note 1:
Frakt- eller portokostnader ved forsendelse av motor eller annet utstyr til importør for reparasjon eller erstatning, dekkes av kunden.


Note 2:
Garantiene gjelder ikke:
- ved feilaktig, skjødesløs eller ukyndig bruk.
- ved inngrep utført av ikke autorisert person.
- dersom maskinen brukes uten originale poser og filtere.
- for erstatning av eventuelle bortkommende deler eller utstyr.
- for slitasjedeler som: munnstykker, støvslange, drivrem, etc.
- ved Force Majeure-situasjoner.
- ved videresalg til tredjemann.
- for maskiner som er solgt til industriell rengjøring.Placeholder image
Placeholder image